за ФОРУМА

Фондация ФОРУМ ГРАДСКИ АЛТЕРНАТИВИ е интердисциплинарна организация. Експерти от различни области, свързани с града, с неговата визия и управление се обединяват около идеята за хармонична и балансирана градска среда на българските градове под формата на ФОРУМ ГРАДСКИ АЛТЕРНАТИВИ. Обединява ги убеждението, че адекватният начин за въздействие върху средата е чрез интегриране на различни подходи в преследването на една обща цел. Проблемите на съвременните градове са сложни и многопластови, поради което адекватните действия за решаването им изискват обединяване на различни специалисти и прилагане на иновативен интегриран подход в управлението на градската среда, в което основно участие имат гражданите.

 

Posted by admin

Category Вятърът работи, Новини

IMG_0778-sm

Семинар-дискусии за финал на проекта “Вятърът работи”

Posted by admin

Category Вятърът работи, Новини

fua-guide-preview

Финал на проекта ВЯТЪРЪТ РАБОТИ

Posted by admin

Category Новини

10479730_653975658024789_6622414778422112865_n

РЕ>ЛА>КС финал